Cenník výkonov technických kontrol cestných motorových vozidiel je platný od 01. januára 2022.

Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu, individuálny dovoz
Cena s DPH
1.1

Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 3,5 t (N1);
– s benzínovým motorom bez katalyzátora,
– s neriadeným katalyzátorom (NKAT),
– s riadeným katalyzátorom (RKAT)

38,50 €
1.2

Osobné vozidlá  (M1); vozidlá na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 3,5 t (N1);
– s naftovým motorom

38,50 €
1.3

Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)

26,00 €
1.4

Ľahké prípojné vozidlá s mc do 750 kg (O1), nie je potrebné

0,00 €
1.5

Prípojné vozidlá s mc od 750 kg do 3,5 t (O2)

28,50 €
P.č.
Technické kontroly zvláštne v čiastočnom rozsahu jednej kontrolnej skupiny
Cena s DPH
2.1

Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc do 3,5 t (N1); motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e); prípojné vozidlá (O1, O2)

8,00 €
P.č.
Technické kontroly opakované*
Cena s DPH
3.1

Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc do 3,5 t (N1)

12,00 €
3.2

Motocykle (L1e, L2e,  L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), prípojné vozidlá (O1, O2)

9,50 €
* - opakovaná technická, alebo emisná kontrola (dočasná spôsobilosť) sa vykonáva v čiastočnom rozsahu, so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických, alebo emisných kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická, alebo emisná kontrola v plnom rozsahu.
P.č.
Technické kontroly administratívne
Cena s DPH
4.1

Všetky kategórie

12,00 €
P.č.
Súvisiace služby
Cena s DPH
5.1

Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole

2,50 €
5.2

Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

3,50 €

U nás môžete zaplatiťv hotovosti alebo platobnou kartou.

Objednajte si STK cez internet
online

Vyberte druh kontroly