Vážená zákazníčka!
Vážený zákazník!

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať čo najlepšie služby.

Na pulte v príjme STK je umiestnený dotazník spokojnosti zákazníka, ktorý môžete vyplniť a vhodiť do uzamknutej schránky.
V prípade, že sa nechcete zdržovať vyplňovaním dotazníka pri návšteve STK, využite prosím možnosť rýchleho vyplnenia formulára na tejto stránke. Na základe podnetov a informácií od našich zákazníkov neustále zlepšujeme kvalitu našich služieb.

Ďakujeme za Váš názor.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

Ako ste boli u nás dnes spokojní SPOKOJNOSŤ NESPOKOJNOSŤ*
S čakacou dobou na zahájenie kontroly?
S prostredím príjmu a haly STK?
So správaním pracovníka príjmu STK?
So správaním kontrolného technika STK?
S čistotou prac. odevov kontrolných technikov?
S objektívnosťou technickej kontroly?

Boli ste spokojní s vysvetlením prípadných zistených chýb na vozidle?

Predpokladáte, že budúcu technickú kontrolu vykonáte opäť v našej stanici?

Môžete uviesť, čo by sme mohli urobiť pre zvýšenie Vašej spokojnosti?

Pokiaľ Váš námet vyžaduje odpoveď, prosíme Vás o vyplnenie Vášho mena a adresy alebo e-mailu v nižšie uvedenom formulári.

Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol oboznámený s informáciou o spracúvaní osobných údajov za účelom:

zisťovania spokojnosti zákazníkov
Odosielam formulár