Ako absolvovať STK rýchlo a jednoducho? 

Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté a s povinnou výbavou.

Aké doklady treba predložiť ku kontrole vozidla?

a) Technická kontrola pravidelná a administratívna
1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
2. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu).

Pozn.: Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

b) Technická kontrola opakovaná
– doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v odseku a)) a protokol z predchádzajúcej kontroly.

Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

c) Technická kontrola zvláštna
– osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou.

d) Emisná kontrola pravidelná
– osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), resp.
jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
– protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu).

Pozn.: Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

e) Emisná kontrola zvláštna
– doklady podľa odseku d) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z., v prípade dovozu vozidla zo zahraničia.

f) Emisná kontrola administratívna
– doklady podľa odseku d)

Dôležité!
V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

Tip pre Vás!
Už vopred si vyhotovte a odložte fotokópiu papierového osvedčenia o evidencii. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu.

Predbežná kontrola sa vyplatí

Venujte kontrole vášho vozidla pred návštevou STK pár minút a zvýšte tým pravdepodobnosť absolvovať technickú kontrolu na prvý krát.
Tu sa totiž chyby zistené pri technických kontrolách prejavujú najčastejšie.

1. nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla,
2. kompletná autolekárnička (motolekárnička) – pozor na dobu expirácie,
3. kontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá,
diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá, a spätné svetlá),
4. skontrolujte funkčnosť nastavenia predných svetlometov,
5. kontrola bŕzd,
6. kontrola prednej nápravy a riadenia,
7. kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm),
8. zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie).

Pri kontrole stačí využiť svoje zmysly a „sedliacky rozum”, aby ste zistili, že s autom nie je niečo v poriadku. Väčšina chýb sa dá rozpoznať aj zrakom, sluchom, alebo pri jazde. Pokiaľ cítite napr. nepríjemné vibrácie pri riadení, počujete škrípanie bŕzd a podobne, neodkladajte zbytočne riešenie týchto nedostatkov a nechajte si skontrolovať vozidlo odborníkom. Odklad prípadnej opravy sa môže neskôr veľmi predražiť.

Kedy technickú (emisnú) kontrolu nie je možné podľa zákona vykonať?

  • Ak nepredložíte ustanovené doklady.
  • Ak nemožno naštartovať motor.
  • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie.
  • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií.
  • Ak má vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.
Pred kontrolou je dobré si uvedomiť, že v prvom rade nám ide o vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich blízkych.
Sme preto radi, že Vám môžeme technickými informáciami o vašom vozidle pomôcť a prispieť tak k vašej spokojnej a hlavne bezpečnej jazde.
A teraz k nám môžete bez obáv vyraziť. Sami uvidíte, aká jednoduchá a rýchla bude kontrola vášho vozidla.