Absolvovať povinnú technickú alebo emisnú kontrolu bolo ešte donedávna spojené najmä s nepríjemnými pocitmi a obavami.

Naším cieľom je poskytovať kontrolné služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. V STK Bratislava Danubia sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú vašim potrebám.

Potrebujete absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu a neviete ako na to?

Bezplatná pripomienka budúcej návštevy STK

Ak myslíte dopredu a termín kontroly je ešte ďaleko, určite využite možnosť bezplatnej pripomienky, ktorá vás na túto dôležitú povinnosť spoľahlivo upozorní s mesačným predstihom.

Online objednanie TK/EK

Po obdržaní notifikácie (e-mail a/alebo SMS) si vyberte vhodný voľný termín v našom internetovom objednávacom systéme alebo sa objednajte telefonicky, ak vám viac vyhovuje osobný kontakt, prípadne máte nejaké otázky alebo nejasnosti. Kontaktné telefónne čísla nájdete tu.

Ak sa objednáte cez internet, pošleme vám 24 h pred dohodnutým termínom pripomienku, aby ste v návale povinností na plánovanú návštevu STK nezabudli.

Nezabudnite si doklady

Po príjazde k nám (mapka) zaparkujte na parkovisku STK a v prijímacej kancelárii oslovte našu pracovníčku – bude vás už čakať – a objednáte si kontrolu v potrebnom rozsahu. Po predložení predpísaných dokladov založí zodpovedajúce protokoly a posunie podklady kontrolnému technikovi. Príprava podkladov ku kontrole vášho vozidla si vyžaduje nejaký čas, ale ak ste sa vopred objednali, urobíme maximum, aby ste nečakali viac ako 15 minút.

Najprv sa robí emisná kontrola

Ako prvá sa na vozidle vykonáva emisná kontrola. Meranie emisií bude rýchlejšie, ak na dohodnutý čas prídete s motorom zahriatym na prevádzkovú teplotu. Ak sa vám to nepodarí, zahrejeme motor zvýšeným voľnobehom.

Meranie obsahu škodlivín vo výfukových plynoch sa vykonáva na schválených zariadeniach s automatizovaným postupom merania, ktoré sú pravidelne kalibrované. Limity sú pre každé vozidlo stanovené výrobcom a preberajú sa automaticky z centrálnej databázy poverenej technickej služby.

 

Ak tankujete do svojho auta palivo Diesel, predpísaný spôsob merania emisií si vyžaduje niekoľko akcelerácií z voľnobehu až po maximálne otáčky motora. Nemajte obavy aj keď je meranie hlučné, zahriaty motor nemá s takýmto postupom žiadny problém.

Technická kontrola

Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Počas kontroly sa vozidlo nesmie opravovať ani nastavovať.

Na vykonávanie technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom dopravy. Meradlá a prístroje sú pravidelne kalibrované.

 

Na začiatku technickej kontroly sa overuje, či sa zhodujú identifikačné údaje v dokladoch s tými, ktoré sa nachádzajú na vozidle, skontroluje sa funkčnosť a stav dverí, okien, pneumatík, osvetlenia a pod. Kontrolný technik overí aj úplnosť povinnej výbavy.

 

Kontrola pokračuje meraním sklonu predných svetlometov, predpísaná hodnota sa nachádza priamo na každom svetlomete.

Účinnosť bŕzd sa zisťuje na valcovej skúšobni pre každú nápravu zvlášť, nezabúda sa ani na parkovaciu brzdu.

Na ďalšom stanovisku kontrolnej linky sa na zdviháku zospodu skontroluje stav karosérie, podvozku a tlmičov, zisťujú sa vôle v riadení a uložení kolies.

 

Ak sa pri kontrole zistia nedostatky, kontrolný technik vám ich ukáže, zrozumiteľne vysvetlí a zodpovie vaše otázky, prípadne poradí, ak nebudete vedieť ako ďalej postupovať.

Vďaka profesionalite a ľudskému prístupu sa u nás nemusíte počas kontroly cítiť nepríjemne.

Príďte sa presvedčiť sami, ste vítaní.