Cena technickej a emisnej kontroly bežného vozidla je spolu 49 € vrátane vystavenia všetkých potrebných dokladov a nálepiek. Bežné vozidlo je Osobné motorové vozidlo – benzín, diesel.

Podrobný cenník služieb si môžete pozrieť tu:

Cenník technických kontrol

Cenník emisných kontrol