Cenník za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel (platný od 01. júla 2021).

A. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Emisné kontroly pravidelné a zvláštne
Cena s DPH
1.1

Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom (benzín alebo plyn):
– bez katalyzátora,
– s neriadeným katalyzátorom (NKAT)

16,00 €
1.2

Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom:
– s riadeným katalyzátorom (RKAT)

33,00 €
1.3

Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom:
– s riadeným katalyzátorom (RKAT) vybavené palubným systémom OBD

33,50 €
1.4

Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom vybavené zariadením na pohon plynom:
– s riadeným katalyzátorom (RKAT)

46,50 €
1.5

Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom vybavené zariadením na pohon plynom:
– s riadeným katalyzátorom (RKAT) vybavené palubným systémom OBD

50,25 €
1.6

Vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom

33,00 €
1.7

Vozidlá (M1,N1) s naftovým motorom s OBD

33,50 €
P.č.
Emisná kontrola administratívna
Cena s DPH
2.1

Emisná kontrola administratívna

9,00 €
2.2

Emisná kontrola administratívna opakovaná

6,50 €
P.č.
Súvisiace služby
Cena s DPH
3.1

Pridelenie a vyznačenie osvedčenia o emisnej kontrole

2,50 €
P.č.
Emisná kontrola opakovaná *
Cena s DPH
4.1

Emisná kontrola opakovaná

12,00 €
* - opakovaná technická, alebo emisná kontrola (dočasná spôsobilosť) sa vykonáva v čiastočnom rozsahu, so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických, alebo emisných kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická, alebo emisná kontrola v plnom rozsahu.

U nás môžete zaplatiťv hotovosti alebo platobnou kartou.

Objednajte si STK cez internet
online

Vyberte druh kontroly