Cenník za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel (platný od 26. septembra 2019).

A. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.
Emisné kontroly pravidelné a zvláštne
Cena s DPH
1.1

Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom (benzín alebo plyn):
– bez katalyzátora,
– s neriadeným katalyzátorom (NKAT)

12,50 €
1.2

Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom:
– s riadeným katalyzátorom (RKAT)

29,50 €
1.3

Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom:
– s riadeným katalyzátorom (RKAT) vybavené palubným systémom OBD

30,00 €
1.4

Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom vybavené zariadením na pohon plynom:
– s riadeným katalyzátorom (RKAT)

43,00 €
1.5

Vozidlá (M1, N1) so zážihovým motorom vybavené zariadením na pohon plynom:
– s riadeným katalyzátorom (RKAT) vybavené palubným systémom OBD

46,75 €
1.6

Vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom

29,50 €
1.7

Vozidlá (M1,N1) s naftovým motorom s OBD

30,00 €
P.č.
Emisná kontrola administratívna
Cena s DPH
2.1

Emisná kontrola administratívna

5,50 €
2.2

Emisná kontrola administratívna opakovaná

3,00 €
P.č.
Súvisiace služby
Cena s DPH
3.1

Pridelenie a vyznačenie osvedčenia o emisnej kontrole

2,50 €
3.2

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky o emisnej kontrole

3,50 €
P.č.
Emisná kontrola opakovaná *
Cena s DPH
4.1

Emisná kontrola opakovaná

8,50 €
* - opakovaná technická, alebo emisná kontrola (dočasná spôsobilosť) sa vykonáva v čiastočnom rozsahu, so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických, alebo emisných kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická, alebo emisná kontrola v plnom rozsahu.

U nás môžete zaplatiťv hotovosti alebo platobnou kartou.

Objednajte si STK cez internet
online

Vyberte druh kontroly