Ktorý technický preukaz potrebujete k absolvovaniu TK/EK?

 

Podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je na vykonanie technickej a emisnej kontroly potrebné predložiť doklad vozidla.

 

Dokladom vozidla sú osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz) alebo osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz) alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený.

Na vykonanie technickej a emisnej kontroly Vášho vozidla odporúčame priniesť osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz).

Viac informácií o potrebných dokladoch nájdete na nasledujúcej stránke.

28 / sep / 2018

Potrebné doklady k vykonaniu TK/EK

Ktorý technický preukaz potrebujete k absolvovaniu TK/EK?   Podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a
02 / feb / 2018

Znížili sme ceny!!!

Podrobné informácie o našich cenách nájdete tu.