Vážení zákazníci, v dôsledku mimoriadnej situácie v SR a na základe odborných usmernení hlavného hygienika SR sme zaviedli opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržiavať.

 

  • Odporúčame objednať sa na kontrolu vopred (telefonicky, cez internet…) a prísť v dohodnutý čas, vyhnete sa tak nežiaducemu kontaktu s inými zákazníkmi.
  • Pred technickou kontrolou odstráňte z vozidla veci, ktoré nie sú jeho súčasťou, okrem povinnej výbavy vozidla.
  • Zákaz vstupu osobám, ktoré majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, resp. prišli do kontaktu s osobou, ktorá vykazuje príznaky závažného ochorenia dýchacích ciest.
  • Zákaz vstupu bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško…). Použitie ochrany je povinné počas celej doby návštevy našich priestorov. Odporúčame používať aj rukavice. Ak ich nemáte, umyte si u nás ruky.
  • Nechoďte k nám ak máte zvýšenú teplotu.
  • Udržiavajte odstup od nášho personálu a ostatných zákazníkov minimálne 2 m. Do priestorov príjmu vstupujte len po jednom.
  • Zákaz konzumácie nápojov alebo jedla v našich priestoroch.
  • Zákaz vstupu do priestorov kontrolnej linky. Náš pracovník si od Vás prevezme vozidlo a dopraví ho na kontrolnú linku a po kontrole späť k Vám.
  • Po skončení technickej kontroly musíte podpísať potvrdenie o oboznámení s výsledkom technickej kontroly, urobte tak prosím vlastným perom.

 

Tieto opatrenia chránia pred infekciou nielen našich pracovníkov, ale i Vás.

Ďakujeme Vám za to, že ich dodržiavate.

23 / okt / 2020

STK OTVORENÁ – obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na cestu na STK

  Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na cestu na STK   Podľa uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 77/2021, vláda SR schválila