Podrobné informácie o našich cenách nájdete tu.
28 / sep / 2018

Pre plynulé vybavenie si prineste veľký technický preukaz

Ktorý technický preukaz potrebujete k absolvovaniu TK/EK? Na vykonanie technickej a emisnej kontroly je podľa zákona potrebné predložiť doklad vozidla.
02 / feb / 2018

Znížili sme ceny!!!

Podrobné informácie o našich cenách nájdete tu.