Podrobné informácie o našich cenách nájdete tu.
01 / apr / 2020

Inštrukcie pre zákazníkov

Vážení zákazníci, v dôsledku mimoriadnej situácie v SR a na základe odborných usmernení hlavného hygienika SR sme zaviedli opatrenia, ktoré je nevyhnutné
16 / mar / 2020

ZNOVA OTVORENÉ

OTVORENÉ Stanica technickej kontroly STK Bratislava Danubia s.r.o. je od 30.03.2020 pre Vás znova OTVORENÁ. Každý zákazník je povinný používať