OTVORENÉ

Stanica technickej kontroly STK Bratislava Danubia s.r.o. je

od 30.03.2020 pre Vás znova OTVORENÁ.

Každý zákazník je povinný používať osobné ochranné pomôcky (rúško a rukavice).

Tešíme sa na Vašu návštevu.

STK Bratislava Danubia s.r.o.

 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR:

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12.03.2020 do odvolania.

01 / apr / 2020

Inštrukcie pre zákazníkov

Vážení zákazníci, v dôsledku mimoriadnej situácie v SR a na základe odborných usmernení hlavného hygienika SR sme zaviedli opatrenia, ktoré je nevyhnutné
16 / mar / 2020

ZNOVA OTVORENÉ

OTVORENÉ Stanica technickej kontroly STK Bratislava Danubia s.r.o. je od 30.03.2020 pre Vás znova OTVORENÁ. Každý zákazník je povinný používať