STK Bratislava

 
Pre objednanie

kliknite sem 


Otváracia doba

Pondelok   
7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 16.00
Streda 7.30 - 18.00
Štvrtok 7.30 - 16.00
Piatok 7.30 - 16.00

Obedňajšia prestávka  
                    12.00 - 12.30
Príjem posledného vozidla            Po, Ut, Št, Pi - 15.30
Príjem posledného vozidla              St - 17.30

Pripomenutie termínu TK, EK

Termín nasledujúcej technickej, resp. emisnej kontroly máte uvedený v dokladoch z predchádzajúcej kontroly (v Osvedčení o TK/EK, ako aj na nálepke na čelnom skle). Pri vozidlách, ktoré ešte neabsolvovali prvú kontrolu si termín určíte podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie (Osvedčenie o evidencii vozidla), podľa lehôt platných pre danú kategóriu vozidla.

Aby ste si nemuseli pamätať tieto termíny alebo ich neustále sledovať (aby ste náhodou nezabudli), ponúkame Vám službu, ktorá Vás jednoduchým spôsobom (bezplatná SMS, e-mail) včas upozorní na koniec platnosti technickej, resp. emisnej kontroly. Zadajte do formulára evidenčné číslo Vášho vozidla s dátumom platnosti kontroly a ponechajte sledovanie termínu na nás.

Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ):*
Termín platnosti TK (TK+EK):**
Termín platnosti EK:**
(** vyplňte, len ak sa líši od termínu platnosti TK)
Mobil (SR):  
E-mail:
Upozorniť:* E-mail SMS SMS + E-mail
  V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním nasledovných osobných údajov (titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail) a ďalších údajov uvedených v osvedčení o evidencii vozidla v informačnom systéme TOPklient spoločnosti STK Bratislava Danubia s.r.o.

Súhlas poskytovateľa údajov platí na dobu neurčitú, pokiaľ písomne nepožiada o ich výmaz, napr. na e-mailovej adrese stk@stkbratislava.sk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že získané osobné údaje neposkytne tretím stranám a slúžia výlučne na vymedzený účel informačného systému v rozsahu zaslania upozornenia na koniec platnosti TK/EK uvedený v tejto pripomienke.
Opíšte kontrolný reťazec:*

* povinný údaj