Cena technickej a emisnej kontroly bežného vozidla je spolu 53,70 € vrátane vystavenia všetkých potrebných dokladov a nálepiek.

Podrobný cenník služieb si môžete pozrieť tu:

Cenník technických kontrol

Cenník emisných kontrol